गुहागर तालुक्यातील एक अतिशय प्रसन्न व निसर्गसंपन्न ठिकाण म्हणजे वेळणेश्वर. इथल्या प्राचीन शिवमंदिरासाठी व सुंदर समुद्र किनाऱ्यासाठी हे ठिकाण विशेष प्रसिध्द आहे. वेळणेश्वर मंदिर परिसरात पोहोचल्याबरोबर मंदिराबाहेर उभ्या असलेल्या अतिशय सुंदर व भव्य दीपमाळा लक्ष वेधून घेतात.

तालुका - गुहागर

बस स्थानक - गुहागर

रेल्वे स्थानक - चिपळूण

योग्य काळ - वर्षभर 

मंदिराचा मूळ गाभारा खूप प्राचीन काळातील असून, सुमारे ४०० वर्षांपूर्वी हे आताचे मंदिर बांधून काढले असे म्हणतात.

गुहागरच्या पर्यटन नकाशावरील वेळणेश्वर हे एक न चुकवता येणारे ठिकाण आहे. सुमारे १२०० वर्षांपासून हे गाव या किनाऱ्यावर वसलं आहे. इथला एकांत, नारळी पोफळीच्या बागांनी वेढलेला परिसर, स्वच्छ समुद्रकिनारा आणि मनाला वेढून टाकणाऱ्या लाटांच्या घनगंभीर गाजेमुळे वेळणेश्वर परिसर वेगळाच भासतो.

अनुभवण्यासारखे खूप काही

सवतसडा धबधबा, चिपळूण

चला तर मग!

श्री महागणपती मंदिर, गणपतीपुळे

चला तर मग!

फुलपाखरे व कीटकजगत

चला तर मग!
Positive SSL